Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
 • +420 602 772 714
Technické informace
 • +420 724 200 163
 • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
 • +420 604 734 084

Podlahy

Použitím cementotřískových desek CETRIS® lze velmi rychle a levně, bez použití mokrých procesů, vytvořit novou podlahovou konstrukci nebo zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce. Desky CETRIS® se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah. V kombinaci s tepelně izolačními materiály vytváří podlahovou konstrukci s požadovanými izolačními vlastnostmi i ochranu proti ohni. Pro svou tepelnou vodivost nachází uplatnění u různých systémů podlahového vytápění.
Principem podlah je vytvoření homogenní roznášecí vrstvy z cementotřískových desek CETRIS® pomocí:
 • desek s perem a drážkou v jedné vrstvě (tl. >= 16mm)
 • desek s tupou hranou ve dvou vrstvách (min. tl. 2 x 12mm)
Využití podlah z cementotřískových desek CETRIS® :
 • novostavby bytových a občanských staveb
 • rekonstrukce a sanace staveb
 • podlahy v nástavbách a vestavbách půdních prostor
 • montované objekty
 • kancelářské, správní a školní místnosti
 • a další
Přednosti podlah z cementotřískových desek CETRIS® :
 • jednoduchá a rychlá montáž s vyloučením mokrých procesů
 • nízká plošná hmotnost podlahové konstrukce
 • výborná zvuková a tepelně – izolační schopnost lehkých plovoucích podlah
 • schopnost vyrovnávat různé výškové úrovně
 • možnost kombinace jednotlivých systémů podlah podle potřeby (různé hodnoty užitného zatížení)
 • podlaha je pochůzná ihned po položení
 • možnost aplikace širokého sortimentu podlahových krytin


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Jak vybrat vhodnou desku:

Interaktivní průvodce