Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Obchodní firmy

Pro naše obchodní partnery pořádáme školení přímo u nás v sídle divize CETRIS.

Cílem těchto školení je podrobně seznámit pracovníky jednotlivých skladů a prodejen s našimi výrobky. Účastníci školení si prohlédnou výrobní linku, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, novou automatizovanou linku na nanášení povrchových úprav,novou formátovací pilu a samozřemě další obráběcí stroje. Získají tak přehled o nabízených produktech, dozví se vše o použití a vlastnostech desek CETRIS®. Seznámí se s novinkami i se současným vývojem ve výrobě cementotřískových desek. Na vlastní oči si prohlédnou mnohé z aplikací fasádních, podlahových a protipožárních systémů. Nedílnou součástí těchto setkání s našimi zákazníky jsou bohaté diskuse, konzultace a výměny získaných zkušeností nás výrobců s Vámi zákazníky.

Pro naše obchodní partnery dále zajišťujeme proškolení pracovníků firem přímo v sídle jejich společností. Naši odborníci a obchodní zástupci proškolují personál firem přímo na prodejnách či skladech. V případě, že máte zájem o školení ať už u nás na divizi nebo u Vás na prodejně, kontaktujte prosím pana Ing. Miroslava Vaculu, tel: 724 200 163 nebo marketingové oddělení divize CETRIS.