Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
 • +420 602 772 714
Technické informace
 • +420 724 200 163
 • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
 • +420 604 734 084

Střechy

Cementotřískovou desku CETRIS® je možné použít v konstrukcích šikmých střech, kde je vždy zaaplikována jako záklop nosné konstrukce ( krovy, trapéz ) a zárověň nosič konstrukce střešní krytiny, event. samotné krytiny. Při dimenzi tloušťky desky CETRIS® je nutné počítat u:

střechy šikmé:

 • s váhou střešní krytiny
 • s váhou sněhu dle sněhových oblastí, které jsou stanoveny v jednotlivých státech
 • s montážním zatížením ( 1kN/m2 )
 • s osovou vzdáleností krovů, event. horních vln trapézového plechu

střechy ploché:

 • s váhou střešní krytiny
 • s váhou sněhu dle sněhových oblastí, které jsou stanoveny v jednotlivých státech
 • s montážním zatížením ( 1kN/m2 )
 • s osovou vzdáleností krovů, event. horních vln trapézového plechu
 • s požární odolností

Návrh nosných desek záklopu musí být ověřen projektantem nosné konstrukce (statikem) z hlediska stanovení zatížení, konstrukčního řešení (s ohledem na uložení a připojení desek v podporách apod.) a správného použití tabulek pro dimenzování.


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Jak vybrat vhodnou desku:

Interaktivní průvodce