Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Podhledy a sokly

Podhledy a sokly

Cementotřísková deska CETRIS® se ve velké míře používá k vodorovnému nebo šikmému obložení stropních trámových konstrukcí nebo k přesahu střešní konstrukce. Především ve venkovním prostředí se nabízí použití nehořlavých, vlhku odolných desek CETRIS®, obdobné využití je vhodné i v případě obkladu spodní stavby – soklu. Na základě požadavků na závěrečnou povrchovou úpravu či vzhled lze použít různé druhy cementotřískových desek CETRIS®.

Pro opláštění soklu je možno použít i základní desky CETRIS® BASIC. Při volbě tohoto druhu je ovšem nutno respektovat složení a chování cementových výrobků – nejednolitý vzhled a cementový výkvět, který je přirozený u všech materiálů s cementovým pojivem.

Desky CETRIS® s povrchovou úpravou CETRIS® FINISH, CETRIS® PROFIL FINISH lze využít jako finální obklady soklů, přesahů střech, atik a podobně. Při dodržení technologického postupu montáže a skladby lze v případě podhledu vytvořit nejen funkční, ale i požárně odolný podhled.


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Jak vybrat vhodnou desku:

Interaktivní průvodce