Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Dopravní stavby

Dopravní stavby

Cementotřísková deska CETRIS® nachází široké uplatnění i při budování silničních staveb.

Tato konstrukční multifunkční deska je vhodná pro takto náročné stavby především díky vysokým užitným vlastnostem a sice pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Využití cementotřískových desek CETRIS® při výstavbě nebo rekonstrukci dopravních staveb převažuje v systému tzv. ztraceného bednění na spárách nosných konstrukcí mostů (mezi nosníky nebo mezi nosníkem a prefa římsovkou). Deska CETRIS® vytváří rovnou spodní (popřípadě boční) bednící plochu připravovaného prvku (sloupu, nosníku, mostní konstrukce apod.). Při betonáži dochází ke spojení betonové směsi a bednící desky CETRIS®, po betonáži tak deska CETRIS® zůstává součástí celé konstrukce.

Tato aplikace nevyžaduje nutné ošetření vnitřní strany a hran desek CETRIS® před betonáži, vnější (pohledová) strana desky CETRIS® se po betonáži může opatřit povrchovou úpravou, která kromě estetického efektu ještě zvýší odolnost desky vůči povětrnostním vlivům, mrazu a prodlouží její životnost.

Desky jsou užívány i v  případě, kdy jsou umístěny do prostor s vysokým namáháním - střídavé působení vody, mrazu a rozmrazovacích chemických látek. Vhodnost tohoto použití cementotřískové desky CETRIS® je ověřena zkouškou odpovídající Technicko-kvalitativním podmínkám pro stavby pozemních komunikací. Tento test vychází z ČSN 73 1326 (Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek), cementotřísková deska CETRIS® vyhověla 100 zmrazovacím cyklům podle metody A i C.


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace