15let a2 arrowleft arrowright baleni_1_ano baleni_1_ne baleni_2_ano baleni_2_ne baleni_3_ano baleni_3_ne baleni_4_ano baleni_4_ne bryle bulleye cancel ce contact download email facebook-c facebook lang lloyd logo-15let logo-a2 logo-ce logo-full logo-lloyd logo-pefc lupa-c lupa menu otaznik pefc pinterest-p pinterest play prednost_ekologicka prednost_hmyz prednost_hygiena prednost_mraz prednost_ohnivzdorna prednost_plisne prednost_pocasi prednost_zvuk prodejci rss shevron-left shevron-right sipka-left-bold sipka-left sipka-right-bold sipka-right skoleni smile telefon ukazky unsmile youtube-play youtube
Obchodní informace
 • +420 602 772 714
 • +420 724 287 969
Technické informace
 • +420 724 200 163
 • +420 724 287 969
 • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
 • +420 604 734 084

Interaktivní průvodce: Podlahy

Chcete změnit použití?

 • Ostatní Vyberte prosím
 • Užitné vlastnosti Vyberte prosím
 • Typ izolace Vyberte prosím
 • Oblast použití Vyberte prosím
 • Orientace podpor Vyberte prosím
 • Typ podkladu Vyberte prosím
 • 1. Vlhkost v prostoru Vyberte prosím

Vlhkost v prostoru?

Typ podkladu?

Orientace podpor?

Oblast použití?

Typ izolace?

Ostatní?

Další užitné vlastnosti?

Kliknutím na jednu položku níže vyberte, v jak vlhkém prostředí podlaha bude.

Kliknutím na jednu položku níže vyberte, jakého podlaha bude typu.

Kliknutím na jednu položku níže vyberte orientaci podpor.

Kliknutím na jednu položku níže vyberte oblast použití podlahy.

Kliknutím na jednu položku níže vyberte typ izovlace.

Rozměry a podlahové krytiny.

Kliknutím na jednu položku níže vyberte další užitné vlastnosti.

Pro Vámi navrženou podlahu je nejvhodnějším řešením

Tento systém podlah je v současnosti ve fázi zkoušek ve zkušebně.

Technologický postup montáže
si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Zadané parametry:

 • Plocha místnosti: m2

Výpis potřebného materiálu:

Pod tenkovrstvé odlahové krytiny (PVC, koberec apod.) je nutno podlahy z desek CETRIS® celoplošně přetmelit s důrazem na styčné spáry. Nevyužité předvrtané otvory, nebo jednotlivé spojovací prvky je rovněž třeba zatmelit. Větší nerovnosti by se měly před tmelením přebrousit úhlovou bruskou.

Před lepením dřevěných parket je třeba suchou podlahu napenetrovat. Pokud se parkety kladou jako plovoucí není penetrace nutná, je však vhodné vložit mezi parkety a desky CETRIS® separační fólii z netkané textilie nebo pěněného polyetylénu (pro omezení vrzání).

Pokud se na podlahy z desek CETRIS® lepí mozaiková, kamenná nebo keramická dlažba, je vhodné použít max. formát dlažby 200 × 200 mm. Uvedené skladby jsou vhodné i pro kotvení topné (odporové) rohože a k následnému lepení keramické dlažby. Při lepení dlažby je nutno dodržovat pokyny výrobců lepících tmelů (doporučená spotřeba, velikost zubové stěrky minimálně 8 – 10 mm, oboustranné lepení). V místnostech nenamáhaných vodou není nutná hydroizolace. Při použití většího formátu dlažby než 200 × 200 mm doporučujeme zvýšit tuhost podlahy – nejlépe snížením osové vzdálenosti podpor na polovinu (vložením nosníku), popřípadě zvýšenímtloušťky desky o 30%.

Podrobné informace
k lepení podlahových krytin si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace


Rozměry a podlahové krytiny:

 • m2
  Zobrazit výsledek


Rozměry a podlahové krytiny:

 • m
 • kN/m2
 • m2
  Zobrazit výsledek
Charakter místnosti Normové zatížení v kNm-2
půdy, nepřístupné terasy, a ploché střechy s prvky zastřešení o rozpětí do 9.00 m<0.75/td>
byty včetně předsíní a chodeb, pokoje ubytoven, hotelů, místnosti v dětských školkách a jeslích, ložnice školních internátů a zotavoven, pokoje sanatorií, nemocnic, poliklinik a jiných léčebných zařízení, lékařské ordinace a čekárny1.5
pokoje a kancelářské místnosti vědeckých institucí, administrativních budov, čítárny, učebny škol i jiných zařízení s výukou bez umístění těžkého zařízení nebo skladování materiálu, zemědělské místnosti a prostory<2
dvorany a chodby ve výše uvedených místnostech s výjimkou školských zařízení, posluchárny, sály jídelen, kaváren a restaurací<3
dvorany a chodby jídelen, kaváren, restaurací, škol, nádraží (jejich veřejné části), divadel, kin, klubů koncertních síní, sportovních hal, obchodních domů, muzeí, výstavních síní a pavilonů, knihoven a pavilonů, knihoven a archivů průmysl. budov<4
Třída A plochy pro domácí a obytné činnosti.
Třída B kancelářské plochy.
Třída C plochy, kde dochází ke shromažďování lidí.
Třída D obchodní plochy.
Třída E plochy, kde může dojít k nahromadění zboží včetně přístupových ploch.
Stále se nemůžete rozhodnout?