Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
 • +420 602 772 714
Technické informace
 • +420 724 200 163
 • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
 • +420 604 734 084

Protipožární aplikace

Protipožární aplikace

Cementotřísková deska CETRIS® bez povrchové úpravy (BASIC, PD, PDB, PDP, PROFIL, INCOL, AKUSTIC, AKUSTIC INCOL) je zařazena dle její reakce na oheň do třídy A2, s doplňkovou klasifikací s1 (tvorba kouře) a d0 ( plamenně hořící částice), s celkovou klasifikací je A2-s1,d0, tzn. nehořlavý materiál. Díky této vlastnosti nachází deska CETRIS® uplatnění při ochraně stavebních konstrukcí před požárem a samotné tvorbě konstrukcí s předepsanou požární odolností. Požární odolnost je specifickou a rozhodující vlastností stavebních konstrukcí. Je vyjádřena časem (v minutách) a jedná se o dobu, po kterou jsou hodnocené konstrukce schopny odolávat účinkům tzv. normového požáru, t.j. požáru, probíhajícího za přesně definovaných podmínek. Klasifikace požární odolnosti se provádí buď na základě zkoušky, včetně podmínek přímé aplikace, nebo způsoby rozšířené aplikace (výpočty, extrapolace, apod.) autorizovanou osobou, která vystaví požárně klasifikační osvědčení. Požární odolnost se uvádí v minutách v základní stupnici : 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Hodnoty požární odolnosti jednotlivých mezních stavů jsou značeny takto :
 • R únosnost a stabilita
 • E celistvost
 • I izolační schopnost – mezní teplota na neohřívaném povrchu
 • W mezní hustota tepelného toku z neohřívané strany
 • S prostup zplodin hoření

Pro každou konstrukci jsou v souladu s příslušnou projektovou normou definovány rozhodující mezní stavy a podle nich jsou potom vybírány vhodné konstrukce, např.:

 • konstrukce, která splňuje požadavky tří základních mezních stavů, t.j. stabilitu (R), celistvost (E) a izolační schopnost (I) vykazuje požární odolnost REI. Jedná se převážně o požadavky na nosné požárně dělicí konstrukce, t.j. stěny a stropy
 • nenosné požárně dělící konstrukce (vnitřní příčky, podhledy ) mají definovány požadavky na požární odolnost pouze 2 mezními stavy, tedy celistvostí (E) a izolační schopností (I), tedy EI
 • pro nosné tyčové prvky (nosníky a sloupy) se vyžaduje pouze únosnost a stabilita - R
 • požární uzávěry, u kterých je vyžadována celistvost (E) a izolační schopnost (I), dříve značené jako uzávěry typu PB se značí podle ČSN 730810 jako uzávěry typu EI, uzávěry, dříve označované jako PO, t.j. tam, kde je vyžadována celistvost (E) a mezní hustota tepelného toku (sálání – W) se označují jako uzávěry typu EW.


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Jak vybrat vhodnou desku:

Interaktivní průvodce