Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
 • +420 602 772 714
Technické informace
 • +420 724 200 163
 • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
 • +420 604 734 084

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost CIDEM Hranice, a.s. jakožto správce a zpracovatel osobních údajů tímto informuje o zpracovávání osobních údajů ve společnosti CIDEM Hranice, a.s. a o rozsahu práv subjektů údajů souvisejících s tímto zpracováním osobních údajů.

CIDEM Hranice, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Identifikační údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ: 14617081, se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. B, vložka 148, ID datové schránky: 47suygw, tel.: 581 676 111, email: cetris@cetris.cz

Zpracování osobních údajů:

CIDEM Hranice, a.s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje po nezbytnou dobu pouze za stanoveným účelem. Nezbytnou dobou se zpravidla rozumí doba nezbytná k plnění povinností a uplatňování práv, a také doba vyžadovaná právními předpisy.

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • poskytování služeb a plnění smlouvy;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • plnění právních povinností;
 • přímý marketing,
 • ochrana majetku a osob.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou technicky i organizačně zabezpečeny v souladu s právními předpisy.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

CIDEM Hranice, a.s. může pověřit třetí osobu k činnosti, při níž dochází ke zpracování osobních údajů – zpravidla se bude jednat o poskytování účetních, právních a IT služeb.

CIDEM Hranice, a.s. může předat osobní údaje osobám, které budou oprávněny k přístupu k osobním údajům (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, a/nebo kontrolní orgány oprávněné k přístupu k informacím).

Práva subjektu údajů

 • (i) právo získat potvrzení o tom, zda jsou či nikoliv zpracovávány osobní údaje subjektu údajů;
 • (ii) právo na přístup k osobním údajům subjektu údajů;
 • (iii) právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných údajů subjektu údajů;
 • (iv) právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů subjektu údajů, pokud jsou k tomu splněny příslušné podmínky;
 • (v) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů subjektu údajů;
 • (vi) právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů, a to při splnění podmínek přenositelnosti stanovených GDPR
 • (vii) právo subjektu údajů podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze