Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Balkónové výplně

Balkónové výplně

Cementotřísková deska CETRIS® se pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, ohni a mechanickému porušení mimo jiné používá i jako obkladový prvek v exteriéru. Kromě opláštění objektů je možné užít desku CETRIS® jako výplň zábradlí schodišť, balkónů, teras, lodžií apod.

Bezpečnost a použitelnost výplní zábradlí na balkonech, terasách, lodžií se posuzuje podle normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Kritickou zkouškou je ověření spolehlivosti zábradelní výplně na účinky rázového zatížení. Při tomto testu musí výplň zábradlí odolat měkkému rázu s energií rázu až 250 J.

Tato rázová zkouška slouží k prokázání bezpečnosti zábradelní výplně při nárazu osoby. Zkušební vzorek, který odpovídá reálnému provedení je vystaven účinky nárazu zkušebního tělesa dopadajícího s požadovanou energií kolmo na povrch výplně. Měkký ráz představuje vak naplněný skleněnými kuličkami průměru 3 mm o celkové hmotnosti 50 kg. Bod nárazu se volí do míst s nejmenší odolností výplně – nejčastěji střed výplně. Po nárazu je hodnocen stav výplně – mimo jiné nesmí dojít k vytvoření otvoru, kterým by prošla koule o průměru 76 mm, popřípadě nesmí vzniknout trhlina až k okraji výplně. Na základě těchto testů je nutné použití minimální tloušťky cementotřískové desky CETRIS® 14 mm, způsob uchycení a kotvení je popsán v technických listech.

Pro tyto aplikace jsou určeny cementotřískové desky CETRIS® FINISH. Desky CETRIS® FINISH mají líc a hrany ošetřené základním nátěrem a finálním nátěrem (odstín dle RAL, NCS – vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem). Rubová strana desek CETRIS® FINISH může být při vyžádání zákazníkem ošetřena základním nátěrem - penetrací v bílé barvě. Tato povrchová úprava pochopitelně není stejně plně kryvá jako na lícové straně. Pro dosažení stejného vzhledu doporučujeme rubovou stranu opatřit vrchním nátěrem na stavbě.


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Jak vybrat vhodnou desku:

Interaktivní průvodce