Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Stěny

Moderním trendem ve výstavbě je použití montovaných konstrukčních systémů – ať už s nosnou ocelovou nebo dřevěnou konstrukcí. Při výstavbě rodinných domů, dřevostaveb, při přestavbách, rekonstrukcích, nadstavbách nebo budování vyšších objektů dostávají přednost systémy lehkých ocelových konstrukcí.

Důvodem proč použít na opláštění cementotřískovou desku CETRIS® je kombinace výborných mechanických a požárních parametrů v poměru s příznivou cenou. Deska CETRIS® není jenom vnější „obálka“ rámové konstrukce a následný nosič kontaktní nebo odvětrané zateplené fasády, ale zároveň i ztužující prvek s funkcí zavětrování v rovině stěny. Vzhledem k třídě reakce na oheň A2-s1,d0 (platí pro desky CETRIS® bez povrchové úpravy - BASIC, PD, PDB, PDP, PROFIL, INCOL, AKUSTIC, AKUSTIC INCOL) a vysoké odolnosti vůči ohni se příznivě cementotřísková deska CETRIS® bez povrchové úpravy podílí i na požární odolnosti celé skladby stěny.

Systém lehkých konstrukcí je založen na použití těchto tří prvků:
  • tenkostěnných pozinkovaných profilů, které tvoří nosnou konstrukci
  • desek jako opláštění (cementotřísková deska CETRIS® především jako vnější opláštění)
  • minerální vlny jako tepelné a zvukové izolace

Při ocelové konstrukci jsou použity pozinkované ocelové profily, za studena válcované, umožňující konstruovat nejen podpůrnou konstrukci opláštění ocelových hal, ale i montované vnitřní stěny s velmi dobrými zvukoizolačními vlastnostmi a hlavně nosné obvodové stěny a stropy budov až do tří podlaží. Lehké ocelové konstrukce jsou moderním stavebním systémem, s jednoduchou a rychlou montáží, variabilitou a různorodostí vnějšího vzhledu budov, vycházející vstříc životnímu prostředí.


k tomuto systému si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout informace

Jak vybrat vhodnou desku:

Interaktivní průvodce