Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084
15. 05. 2020

Živý vzhled cementotřískových desek bez povrchové úpravy

Základní cementotřísková deska CETRIS Basic,  nemá definovaný jednotný barevný vzhled. Stejné pravidlo platí i pro základní cementově šedivou desku s vytlačeným reliéfem CETRIS PROFIL a probarvenou desku CETRIS INCOL. Charakteristická vlastnost těchto povrchově neošetřených desek - barevná nejednotnost - je dána zejména použitým pojivem – portlandským cementem a výrobním procesem. V ploše cementotřískových desek CETRIS se vlivem způsoby výroby a opracování (deska se vrství na ocelové plechy, lisuje pod velkým tlakem, zasouvá do sušárenských vozů a do formátovací pily ... ) barevný odstín i struktura povrchu lišit. Mohou tak vznikat tmavší a světlejší nestejnorodá místa (fleky, pásy...).  Cementotřískové desky CETRIS Basic (popřípadě PROFIL, INCOL) s těmito šmouhami, společně s deskami bez nich vytváří opláštění s přirozenou různorodostí vzhledu betonových stěn.

Charakteristická různorodá „tvář“ základních cementotřískových desek je známá autorům stavebních projektů. Důvodem proč použít „šedivou“ desku je získání cenově dostupného opláštění   rozličného - „živého“ vzhledu, který je v kontrastu s uniformovanými barevně jednolitými fasádními plášti. Přitom vznikne nehořlavý obklad s vysokou životností a v podstatě nulovými provozními náklady. Fasádní obklad ze základních cementotřískových desek CETRIS je na dotyk kupodivu velmi příjemný, navíc nepotřebuje žádnou náročnou údržbu a odolá účinkům mechu, plísní a jiných degradujících činitelů vznikajících například v kontaktních zateplovacích systémech.