Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
 • +420 602 772 714
 • +420 724 287 969
Technické informace
 • +420 724 200 163
 • +420 724 287 969
 • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
 • +420 604 734 084

Ceník plovoucí podlahy IZOCET a POLYCET

Jednotlivé součásti plovoucích podlah Kč/m2 bez DPH
tl. 10mm tl. 12mm
Deska CETRIS - spodní 1250x625 mm 216,- 244,-
Deska CETRIS - horní, vrtaná 1250x625 mm 248,- 276,-
Dřevovláknitá izolační deska 1200x810x19 mm - -
Vruty CETRIS 4,2x35mm; 30ks/m2 24,- 24,-
Lepidlo UZIN MK – 73 (orientační cena na 1 m2 při spotřebě 0,8 kg/m2) - -
Izolační desky z polystyrénunedodávámenedodáváme

Cena za celé balení lepidla UZIN MK – 73 (8kg = - Kč , 17kg = - Kč, 25kg = - Kč). Prodáváme pouze v celém balení.

Skladba plovoucí podlahy IZOCET:

 1. Desky CETRIS® tl.=12 mm horní vrtaná
 2. Desky CETRIS® tl.=12 mm spodní
 3. Dřevovláknitá izolační deska (jedna nebo dvě vrstvy)
 4. Nosná stropní konstrukce
 5. Vruty CETRIS 4,2 x 35

Skladba plovoucí podlahy POLYCET Therm:

 1. Desky CETRIS® tl.=12 mm horní vrtaná
 2. Desky CETRIS® tl.=12 mm spodní
 3. Mirelon
 4. Pěnový polystyrén EPS 100Z tl.=60 mm (nedodáváme)
 5. Pěnový polystyrén EPS 100Z tl.=60 mm (nedodáváme)
 6. Nosná stropní konstrukce
 7. Vruty CETRIS 4,2 x 35

Skladba plovoucí podlahy POLYCET Aku:

 1. Desky CETRIS® tl.=12 mm horní vrtaná
 2. Desky CETRIS® tl.=12 mm spodní
 3. Separační vrstva – pěnová fólie tl. 2 mm (nedodáváme)
 4. Pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T3500 tl.=50 mm (nedodáváme)
 5. Nosná stropní konstrukce
 6. Vruty CETRIS 4,2 x 35

Skladba plovoucí podlahy POLYCET Heat:

 1. Desky CETRIS® tl.=12 mm spodní
 2. Desky CETRIS® tl.=12 mm spodní
 3. Pěnový polystyrén EPS 100Z tl.=50 mm s hliníkovou fólií a samosvornými drážkami pro uložení podlahového topení (nedodáváme)
 4. Nosná stropní konstrukce
 5. Lepidlo UZIN MK - 73
 6. Vruty CETRIS 4,2 x 25

Skladba plovoucí podlahy POLYCET Min:

 1. Desky CETRIS® tl.=10 mm horní vrtaná
 2. Desky CETRIS® tl.=10 mm spodní
 3. Separační vrstva – pěnová fólie tl. 2 mm (nedodáváme)
 4. Pěnový polystyrén EPS T4000 tl. 30 mm (nedodáváme)
 5. Stropní konstrukce
 6. Samořezný vrut 4,2x35 mm

Skladba plovoucí podlahy POLYCET Max:

 1. Desky CETRIS® tl.=12 mm horní vrtaná
 2. Desky CETRIS® tl.=12 mm spodní
 3. Separační vrstva – pěnová fólie tl. 1 mm (nedodáváme)
 4. Pěnový polystyrén EPS 200S tl. 30 mm (nedodáváme)
 5. Stropní konstrukce
 6. Samořezný vrut 4,2x35 mm, popřípadě sponka Haubold KG 700 CNK

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2021.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.