Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Ceník desek CETRIS® HOBBY

> >
Tloušťka desky
mm
CETRIS® HOBBY
šířka do 500 mm délka 1250mm
CETRIS® HOBBY
šířka do 500 mm délka 1250mm
CETRIS® HOBBY
šířka nad 500mm
délka 1250mm
CETRIS® HOBBY
šířka nad 500mm
délka 1250mm
Počet desek na paletě Množství desek na paletě Orientační hmotnost 1 m2 desky
Kč / m2 bez DPH Kč / m2 s DPH Kč / m2 bez DPH Kč / m2 s DPH ks m2 kg
8 89,-108,-284,-344,- 24090.011.6
10 103,-125,-293,-355,- 18067.514.5
12 114,-138,-316,-382,- 16060.017.4
14 132,-160,-319,-386,- 14052.520.3
16 149,-180,-334,-404,- 12045.023.2
18 170,-206,-360,-436,- 10037.526.1
20 188,-227,-367,-444,- 10037.529.0
22 210,-254,-378,-457,- 8030.031.9
24 223,-270,-386,-467,- 8030.034.8
26 246,-298,-394,-477,- 8030.037.7
28 264,-319,-396,-479,- 6022.540.6
30 284,-344,-407,-492,- 6022.543.5
32 302,-365,-422,-511,- 6022.546.4
34 505,-611,-731,-885,- 6022.549.3
36 535,-647,-773,-935,- 4015.052.2
38 564,-682,-817,-989,- 4015.055.1
40 590,-714,-860,-1 041,- 4015.058.0

Desky CETRIS® HOBBY jsou desky nižší jakostní třídy, rozděleny do dvou cenových kategorií dle šířky desky, tj. do 500mm a nad 500mm. Délka desky je většinou 1250mm.

Desky CETRIS® HOBBY nejsou součástí standardní nabídky, a proto je nutno dodávku ( množství, balení, termín dodání apod.) předem projednat.

Desky CETRIS® HOBBY jsou dodávány na nevratných dřevěných podlložkách.

Nevratné dřevěné podložky
Provedení Rozměr / mm Kč / ks
Paleta HOBBY 1220x832 328,-

Kontaktní osoba pro informace o deskách CETRIS® HOBBY:
pan Daniel Králík: mob. +420 604 734 084
(pracovní doba pro výdej desek CETRIS® HOBBY: po - pá: 7:00-14:00 hod.)

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2024.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.