Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Ceník desek CETRIS® FINISH, LASUR, CETRIS® INCOL, PROFIL, PROFIL FINISH a DEKOR

Tloušťka desky
mm
CETRIS® FINISH odstín A,
LASUR
CETRIS® FINISH,
odstín B
CETRIS® INCOL CETRIS® DEKOR
Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2
*nad 50m2 **do 50m2 *nad 50m2 **do 50m2
8 ------------
10 1 200,-1 984,-1 486,-2 243,-----
12 1 229,-2 011,-1 515,-2 270,-503,-1 169,-
14 1 287,-2 065,-1 572,-2 324,---1 222,-
16 1 339,-2 111,-1 625,-2 371,-----

* Uvedené ceny jsou platné při odběru min. množství 50m2 jednoho odstínu.

** Uvedené ceny jsou platné při odběru menším než 50m2 jednoho odstínu.

Tloušťka desky
mm
CETRIS® PROFIL CETRIS® PROFIL PLUS CETRIS® PROFIL FINISH odstín A,
LASUR
CETRIS® PROFIL FINISH
odstín B
S jednovrstvým nátěrem lícové, rubové strany a hran *nad 50m2 **do 50m2 *nad 50m2 **do 50m2
Kč / m2 Kč / 2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2
10 319,-491,-1 286,-2 063,-1 571,-2 322,-
12 350,-519,-1 322,-2 096,-1 609,-2 355,-

* Uvedené ceny jsou platné při odběru min. množství 50m2 jednoho odstínu.

** Uvedené ceny jsou platné při odběru menším než 50m2 jednoho odstínu.

CETRIS® PROFIL - cementotřísková deska jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva a břidlice.

CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) – je cementotřísková deska opatřená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná jako plášť odvětraných fasádních systémů. Desky CETRIS® FINISH dodáváme v rozměrech dle přání zákazníka (max.1250 x 3350 mm). Desky mohou mít předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany. Výroba na objednávku – minimální celkové množství je 50 m2. V ceně za m2 je možné předvrtat upevňovací otvory a upravit hrany fazetováním.

CETRIS® PROFIL PLUS – cementotřísková deska základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva a břidlice opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Barevný základní nátěr je řešen individuálně za příplatek. Výroba na objednávku. V ceně za m2 nejsou žádné služby.

CETRIS® INCOL – cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem. Standardní formát je 3350 x 1250 mm, tloušťka 12 mm. Desku je možné dodat i se službou - řezání, srážení hrany, polodrážka a vrtání.

CETRIS® LASUR – cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřena základním podnátěrem a finálním probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorkovníku. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Desky CETRIS® LASUR dodáváme v rozměrech dle přání zákazníka (max.1250 x 3350 mm). Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm s hladkým povrchem, opatřená základním nátěrem a dekorativní mozaikovou omítkou ve čtyřech barevných odstínech dle vzorkovnice. Používají se především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Rubová strana desek CETRIS® strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost.

Pozn: Rubová strana desek CETRIS® s povrchovou úpravou FINISH je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. Nátěr nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním odstínu musí být předem uveden v objednávce.

Odstín ABarevné odstíny dle RAL, NCS – standardní výroba
Odstín BBarevný odstín dle RAL, NCS – nestandardní výroba, konkrétní odstíny na www.cetris.cz
Servisní dodávka barvySmluvní cena

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2021.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.