Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Ceník desek CETRIS® BASIC, CETRIS® PLUS a služeb

Tloušťka desky
mm
Základní cena* Parametry balení
CETRIS® BASIC Kč/m2 CETRIS® PLUS Kč/m2 ks na paletě m2 na paletě m3 na paletě
Orientační hmotnost desek včetně palety v kg Orientační hmotnost celé desky v kg Orientační hmotnost 1 m2 desky v kg
8 221,-399,- 60 251,252,01
285446,911,2
10 248,-424,- 45188,441,88
267758,614,0
12 271,-448,- 40167,502,01
285670,416,8
14 320,-493,- 35146,562,05
291482,119,6
16 363,-532,- 30125,632,01
285493,822,4
18 408,-574,- 25104,691,88
2678105,0525,2
20 458,-619,- 25104,692,09
2973117,328,0
22 505,-662,- 2083,751,84
2620129,030,8
24 547,-699,- 2083,752,01
2854140,733,6
26 594,-741,- 2083,752,18
3088152,4 36,4
28 640,-789,- 1562,811,76
2503164,239,2
30 685,-829,- 1562,811,88
2679175,942,0
32 730,-868,- 1562,812,01
2854187,644,8
34 1 221,--- 1562,812,14
3030199,3 47,6
36 1 294,--- 1041,881,51
2151211,150,4
38 1 363,--- 1041,881,59
2268222,853,2
40 1 433,--- 1041,881,68
2385234,556,0

* základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm

CETRIS® BASIC - cementotřísková deska CETRIS® základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm s hladkým cementově šedým povrchem a třídou reakce na oheň A2.
Ceny desek CETRIS® HOBBY a desek nižších jakostních tříd se řídí samostatným ceníkem.

CETRIS® PLUS - cementotřísková deska základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Výroba na objednávku. V ceně za m2 nejsou žádné služby.

Ceník služeb

Řezání

Cementotřískovou desku CETRIS® BASIC lze na přání zákazníka rozřezat v podélném, příčném i šikmém směru ze základního rozměru 3350 x 1250 mm. Za řezání desek v podélném a příčném směru se účtuje příplatek v závislosti na tloušťce desky. U šikmých řezů se cena stanoví dohodou.

Řezání
Tloušťka desek v mm 8 10 12 14 16-20 22-32 34-40
Cena řezání 1bm / Kč 25,-28,-30,-34,-41,-63,-117,-

Frézování

Boční hrany cementotřískových desek CETRIS® BASIC lze na přání zákazníka opatřit profily uvedenými v tabulce. Podrobnější technické údaje o frézovaných deskách jsou uvedeny v technických podmínkách výrobku. Minimální rozměr frézované desky je 350 x 350 mm.

Frézování
Provedení Od tloušťky
mm
Cena frézování
bm/Kč
Pero-drážka16 51,-
Polodrážka 12 51,-
Broušení 8 117,-
CNC srážení hrany 8 127,-
CNC dělení 8 127,-
CNC vrtání 8 110,-

Služby CNC je možno provádět u desek do max. tloušťky 20mm.

Ceník nestandardních formátů

Pro účely tohoto ceníku se nestandardním formátem desky rozumí jiné rozměry než je rozměr základního formátu 3350 x 1250 mm. Ceny nestandardních desek se stanoví dohodou. Minimální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 50 x 50 mm. Maximální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 1225 x 3325 mm.

Dřevěné podložky

Desky CETRIS® BASIC jsou standardně dodávány na nevratných dřevených podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie. Při odběru celé palety cementotřískových desek CETRIS® se dřevěná podložka neúčtuje. V ostatních případech účtujeme poplatek 446 Kč za kus bez DPH.

Na cementotřískové desky CETRIS® byl vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-070030188.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2021.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.