Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Informacje handlowe
 • +420 602 772 714
Informacje techniczne
 • +420 724 200 163
Zamówienia, kalkulacje, fakturowanie
 • +420 721 852 923
 • +420 602 513 325

Zastosowania przeciwpożarowe

Zastosowania przeciwpożarowe

Płyta cementowo-drzazgowa CETRIS® należy, według jej reakcji na ogień, do kasy A2, z dodatkową klasyfikacją s1 (tworzenie dymu) i d0 (cząstki płonące płomieniem), z całkowitą klasyfikacją jest A2-s1,d0, tzn. materiał niepalny. Dzięki tej właściwości płyta CETRIS® znajduje zastosowanie w ochronie konstrukcji budynków przed pożarem i w samej budowie konstrukcji z przepisaną odpornością pożarową. Odporność pożarowa jest specyficzną i decydującą właściwością konstrukcji budowlanych. Wyrażana jest w czasie (w minutach) i chodzi o czas, przez jaki rozpatrywane konstrukcje są w stanie opierać się skutkom tzw. normowego pożaru, tj. pożaru przebiegającego w ściśle zdefiniowanych warunkach. Klasyfikacji odporności ogniowej dokonuje się na podstawie badania/próby, wraz z warunkami aplikacji bezpośredniej, albo sposobami aplikacji poszerzonej (obliczenia, ekstrapolacja, itp.) przez jednostkę autoryzowaną, która wystawi świadectwo klasyfikacyjne odporności pożarowej. Odporność pożarową podaje się w minutach w podstawowej podziałce: 15, 30, 45, 60, 90, 120 i 180 minut. Wartości odporności pożarowej poszczególnych stanów granicznych oznaczane są następująco:
 • R nośność i stabilność
 • E szczelność
 • I izdolność izolacyjna – temperatura graniczna na nieogrzewanej powierzchni
 • W gęstość graniczna strumienia cieplnego z nieogrzewanej strony
 • S przenikanie produktów spalania

Dla każdej konstrukcji są zgodnie z odpowiednią normą projektową zdefiniowane decydujące stany graniczne, i według nich wybierane są potem odpowiednie konstrukcje, np.:

 • konstrukcja, która spełnia wymagania trzech stanów granicznych, tj. stabilność (R), szczelność (E) oraz izolacyjność (I) wykazuje odporność pożarową REI. Przeważnie chodzi o wymogi co do nośnych konstrukcji tworzących bariery przeciwpożarowe, t.j. ścian i sufitów/stropów,
 • nienośne konstrukcje tworzące bariery przeciwpożarowe (przegrody wewnętrzne, sufity podwieszane) mają wymagania co do odporności pożarowej zdefiniowane tylko 2 stanami granicznymi, a więc szczelnością (E) oraz izolacyjnością (I), zatem EI
 • dla prętowych elementów nośnych (dźwigary/belki oraz słupy) wymagana jest jedynie nośność i stabilność - R


o tym systemie możesz pobrać w formacie PDF.

Jak wybrać odpowiednią płytę:

Interaktywny asystent