Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Informacje handlowe
  • +420 602 772 714
Informacje techniczne
  • +420 724 200 163
Zamówienia, kalkulacje, fakturowanie
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325

Budowle drogowe

Budowle drogowe

Płyta cementowo-drzazgowa CETRIS® znajduje szerokie zastosowanie również w budownictwie drogowym.

Ta konstrukcyjna wielofunkcyjna płyta nadaje się do tak wymagających warunków przede wszystkim dzięki doskonałym właściwościom użytkowym, szczególnie wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.

Wykorzystanie płyt cementowo-drzazgowych CETRIS® do budowy lub modernizacji budowli drogowych przeważa w systemie tzw. szalunku wbudowanego na spoinach konstrukcji nośnych mostów (między nośnikami lub między nośnikiem i prefabrykowanym gzymsem). Płyta CETRIS® tworzy równą dolną (ewentualnie boczną) powierzchnię szalunkową przygotowywanego elementu (słupa, nośnika, konstrukcji mostu, itp.). Podczas betonowania dochodzi do połączenia zaprawy betonowej i płyty szalunkowej CETRIS®, po zabetonowaniu płyta CETRIS® pozostaje jako część całej konstrukcji.

Ta aplikacja nie wymaga przygotowania strony wewnętrznej i krawędzi płyt CETRIS® przed betonowaniem, zewnętrzna (licowa) strona płyty CETRIS® po betonowaniu może zostać pokrywa warstwą wykańczającą, która oprócz efektu estetycznego jeszcze zwiększa odporność płyty na czynniki atmosferyczne, mróz i wydłuży jej żywotność.

Płyty stosowane są również w przypadkach, kiedy umieszczane są w miejscach z wysokim obciążeniem - cykliczne działanie wody, mrozu i chemicznych substancji rozmrażających. Przydatność płyt cementowo-drzazgowych CETRIS® do tych zastosowań jest sprawdzona w ramach próby odpowiadającej Warunkom Techniczno-jakościowym budowy dróg lądowych. Ten test opiera się na ČSN 73 1326 (Oznaczenie odporności powierzchni betonu cementowego na działanie wody i chemicznych substancji rozmrażających), płyta cementowo-drzazgowa CETRIS® wytrzymała 100 cykli zamrażania według metody A i C.


o tym systemie możesz pobrać w formacie PDF.