Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084
16. 11. 2020

Prodej desek CETRIS HOBBY pouze pro OSVČ

CETRIS HOBBY prodáváme pouze osobám samostatně výdělečně činným (pouze na živ. list).

Kvůli současné situaci pozastavujeme do odvolání maloobchodní prodej desek CETRIS HOBBY.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a doufáme, že toto opatření nebude trvat příliš dlouho.