Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Ceník doplňkového materiálu

Název materiálu MJ Základní cena
Kč / bez DPH
Vrut Cetris 4,2x25 mm 1000 ks 742,-
Vrut Cetris 4,2x35 mm 1000 ks 789,-
Vrut Cetris 4,2x45 mm 1000 ks 916,-
Vrut Cetris 4,2x55 mm 1000 ks 1169,-
Vrut CETRIS PLANK 4,2x45 mm 1000 ks 1155,-
Fasádní vrut nerez 4,5x45 mm + EPDM podložka 15mm 200 ks 460,-
Základní nátěr BTAi top 1000 kg 122,-
Uzin lepidlo MK33 ks nedodáváme,-

Kontaktní osoba pro informace o doplňkových materiálech - pan Daniel Králík: mob: +420 604 734 084

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2021.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.