Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Ceník desek CETRIS® PD, PDB a PDI

Tloušťka CETRIS® PD CETRIS® PDB Přibližná hmotnost Přibližná hmotnost desky Počet desek na paletě Celková přibližná hmotnost desek na paletě
mm Kč/m2 Kč/m2 kg/m2 kg/ks ks kg
16 437,-486,- 22,4 17,8 50 875
18 453,-505,- 25,2 19,7 45 887
20 510,-570,- 28,0 21,9 40 876
22 582,-645,- 30,8 24,1 35 844
24 623,-690,- 33,6 26,3 35 921
26 666,-741,- 36,4 28,4 30 852
28 706,-785,- 39,2 30,6 30 918
30 --839,- 42,0 32,8 29 951
32 --898,- 44,8 35,0 27 945
34 --954,- 47,6 37,2 25 930
36 --1 010,- 50,4 39,4 23 906
38 --1 066,- 53,2 41,6 22 915

PODLAHOVÝ DÍLEC CETRIS® PDI

Tloušťka CETRIS® PDI CETRIS® PDI Tloušťka CETRIS / izolace Orientační hmotnost Orientační hmotnost desky Počet desek na paletě Celková přibližná hmotnost desek na paletě
mm Kč/m2 mm/mm kg/m2 kg/ks ks kg
32 624,- 20 / 12 30,8 23 30 390
34 668,- 22 / 12 33,5 26 30 750

CETRIS® PD,PDB – cementotřískové deska o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera), určené pro technologie suchých podlah. CETRIS® PDB mají navíc broušením povrchu kalibrovanou tloušťkovou toleranci na ± 0,3mm. CETRIS® PDI - sendvičový dílec o rozměru 1 220 × 610 mm (včetně pera), určený pro technologii suché podlahy. Je složený z cementotřískové desky CETRIS® tl. 22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou (hobra) tl. 12 mm.

Desky CETRIS® PD,PDB,PDI jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou.

Desky CETRIS® PD,PDB,PDI jsou standardně dodávány na nevratných dřevěných podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie.

Na cementotřískové desky CETRIS® je vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-070030188

Rozměr desky PD,PDB bez pera (skladebný rozměr 617 x 1242 mm):

Rozměr desky PDI bez pera – 593x1203mm:

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2021.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.