Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
Technické informace
  • +420 724 200 163
  • +420 724 287 969
  • +420 602 513 325
Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
Sklad odřezů CETRIS® HOBBY
  • +420 604 734 084

Ceník desek CETRIS® AKUSTIC, AKUSTIC INCOL, AKUSTIC FINISH, AKUSTIC LASUR

Tloušťka desky
mm
CETRIS® AKUSTIC Kč/m2 CETRIS® AKUSTIC INCOL Kč/m2
Typ perforace / vrtání, frézování Typ perforace / vrtání, frézování
A, E, F, G C, D B A, E, F, G C, D B
8 551,-689,-785,-------
10 689,-829,-982,-------
12 ------1 014,-1 170,-1 342,-
Tloušťka desky
mm
CETRIS® AKUSTIC FINISH odstín A, LASUR Kč/m2 CETRIS® AKUSTIC FINISH odstín B Kč/m2
Typ perforace / vrtání, frézování Typ perforace / vrtání, frézování
A, E, F, G C, D B A, E, F, G C, D B
8 1 144,-1 250,-1 367,-1 392,-1 496,-1 614,-
10 1 275,-1 408,-1 554,-1 521,-1 656,-1 802,-

CETRIS® AKUSTIC – je cementořísková deska vyráběná opracováním základního typu desky CETRIS® BASIC vyvrtáním pravidelných otvorů. Touto úpravou je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. Jestliže plná základní deska CETRIS® vyniká především vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, vrtaná deska slouží jako pohltivý akustický obklad. Základní formát desky CETRIS® AKUSTIC je 1250 x 625 mm.

CETRIS® AKUSTIC FINISH / LASUR – je cementotřísková deska s rovnoměrnou perforací (vyvrtané/vyfrézované pravidelné otvory) nabízená ve standardním formátu 1250 x 625 mm. Různou perforací je dosaženo zlepšení akustických vlastností v místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky - FINISH - je hladký, opatřený povrchovou úpravou – základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou v barevném odstínu dle vzorníku RAL nebo NCS. Povrch desky - LASUR - je hladký, opatřený základním podnátěrem a finálním probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorníku CETRIS®. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Výroba pouze na objednávku – minimální celkové množství je 50m2.

CETRIS® AKUSTIC INCOL – je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem a rovnoměrnou perforací (vyvrtané/vyfrézované pravidelné otvory), nabízená ve standardním formátu 1250 x 625 mm. Různou perforací - typy A,B,C,D,E,F,G - je dosaženo zlepšení akustických vlastností v místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky je hladký, bez povrchové úpravy.


Odstín ABarevné odstíny dle RAL, NCS – standardní výroba
Odstín BBarevný odstín dle RAL, NCS – nestandardní výroba, konkrétní odstíny na www.cetris.cz
Servisní dodávka barvySmluvní cena

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2021.

Informace určená pro spotřebitele:

Ve smyslu ust. § 419 obč. zákona je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s naší společností smlouvu nebo s naší společností jinak jedná.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Tato informace určená pro spotřebitele je přílohou obchodních podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s.