CZENDEPLFRESRU
Největší výrobce
cementotřískových desek v Evropě
Tel: +420 724 287 969
       +420 602 513 325
e-mail: cetris@cetris.cz

Ceník desek CETRIS® BASIC, CETRIS® PLUS a služeb

Tloušťka desky
mm
Základní cena* Parametry balení
CETRIS® BASIC Kč/m2 CETRIS® PLUS Kč/m2 ks na paletě m2 na paletě m3 na paletě
Orientační hmotnost desek včetně palety v kg Orientační hmotnost celé desky v kg Orientační hmotnost 1 m2 desky v kg
8 162,-307,- 60 251,252,01
285446,911,2
10 180,-325,- 45188,441,88
267758,614,0
12 199,-343,- 40167,502,01
285670,416,8
14 235,-378,- 35146,562,05
291482,119,6
16 267,-409,- 30125,632,01
285493,822,4
18 300,-441,- 25104,691,88
2678105,0525,2
20 335,-475,- 25104,692,09
2973117,328,0
22 370,-509,- 2083,751,84
2620129,030,8
24 400,-538,- 2083,752,01
2854140,733,6
26 434,-571,- 2083,752,18
3088152,4 36,4
28 470,-606,- 1562,811,76
2503164,239,2
30 502,-637,- 1562,811,88
2679175,942,0
32 535,-669,- 1562,812,01
2854187,644,8
34 895,--- 1562,812,14
3030199,3 47,6
36 948,--- 1041,881,51
2151211,150,4
38 998,--- 1041,881,59
2268222,853,2
40 1 050,--- 1041,881,68
2385234,556,0
* základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm

CETRIS® BASIC - cementotřísková deska CETRIS® základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm s hladkým cementově šedým povrchem a třídou reakce na oheň A2.
Ceny desek CETRIS® HOBBY a desek nižších jakostních tříd se řídí samostatným ceníkem.

CETRIS® PLUS - cementotřísková deska základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Výroba na objednávku. V ceně za m2 nejsou žádné služby.

Ceník služeb

Řezání
Řezání
Tloušťka desek v mm 8 10 12 14 16-20 22-32 34-40
Cena řezání 1bm / Kč 18,-20,-22,-26,-31,-48,-90,-
Cementotřískovou desku CETRIS® BASIC lze na přání zákazníka rozřezat v podélném, příčném i šikmém směru ze základního rozměru 3350 x 1250 mm. Za řezání desek v podélném a příčném směru se účtuje příplatek v závislosti na tloušťce desky. U šikmých řezů se cena stanoví dohodou.

Frézování
Frézování
Provedení Od tloušťky
mm
Cena frézování
bm/Kč
Pero-drážka16 39,-
Polodrážka 12 39,-
Broušení 8 88,-
CNC srážení hrany 8 100,-
CNC dělení 8 100,-
CNC vrtání 8 85,-
Boční hrany cementotřískových desek CETRIS® BASIC lze na přání zákazníka opatřit profily uvedenými v tabulce. Podrobnější technické údaje o frézovaných deskách jsou uvedeny v technických podmínkách výrobku. Minimální rozměr frézované desky je 350 x 350 mm.

Služby CNC je možno provádět u desek do max. tloušťky 20mm.

Ceník nestandardních formátů
Pro účely tohoto ceníku se nestandardním formátem desky rozumí jiné rozměry než je rozměr základního formátu 3350 x 1250 mm. Ceny nestandardních desek se stanoví dohodou. Minimální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 50 x 50 mm. Maximální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 1225 x 3325 mm.

Dřevěné podložky
Desky CETRIS® BASIC jsou standardně dodávány na nevratných dřevených podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie. Při odběru celé palety cementotřískových desek CETRIS® se dřevěná podložka neúčtuje. V ostatních případech účtujeme poplatek 160 Kč/m2 dřevěné podložky.

Na cementotřískové desky CETRIS® byl vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-070030188.

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2015.

quick
 • Obchodní informace
  • +420 602 772 714
  • +420 724 287 969
 • Technické informace
  • +420 724 287 969
  • +420 724 200 163
  • +420 602 513 325
 • Objednávky, kalkulace, fakturace
  • +420 581 676 342
  • +420 721 852 923
  • +420 602 513 325
 • Sklad odřezů CETRIS Hobby
  • +420 604 734 084
Facebook
You Tube